บอท 15 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
Google เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 05.34 น
Google เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.33 น
Google เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.33 น
Google เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.27 น
Google วันนี้ เวลา 19.28 น
Google เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 12.54 น
Google เมื่อวันที่ 01 มกราคม 2560 เวลา 21.43 น
Google เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 05.49 น
Google เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 05.49 น
msnbot/1.0 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 01.22 น
msnbot/1.0 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 16.40 น
Google เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2559 เวลา 19.05 น
Google เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 00.19 น
Google เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 00.19 น
Google เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 21.37 น