บอท 15 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
Google เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 04.45 น
Google เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 21.53 น
Google เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.15 น
Google เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 15.23 น
Google เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2560 เวลา 08.38 น
Google เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 05.34 น
Google เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.33 น
Google เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.33 น
Google เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.27 น
Google เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 19.28 น
Google เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 12.54 น
Google วันนี้ เวลา 21.43 น
Google เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 05.49 น
Google เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 05.49 น
msnbot/1.0 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 01.22 น