บอท 15 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
Google เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 22.02 น
Google เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น
Yandex เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566 เวลา 00.11 น
Google เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2566 เวลา 03.51 น
Yandex เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 21.50 น
Yandex เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 03.28 น
Yandex เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.28 น
Google เมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น
Yandex วันนี้ เวลา 00.41 น
Google เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 02.06 น
Google เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 15.54 น
Google เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 03.00 น
Yandex เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566 เวลา 11.26 น
Yandex เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 06.20 น
Yandex เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.44 น