Home > computer repair > คอมร้อนแล้วค้าง

คอมร้อนแล้วค้าง

พฤษภาคม 3rd, 2011

อาการคอมพิวเตอร์ใช้งานอยู่แล้วค้าง รีสตาร์ หรือดับไปเองนั้น แล้วจะทำอย่างไร ? สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน เป็นได้ทั้งจากซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือแม้กระทั่งเจ้าไวรัสเพื่อนสนิทของคอมพิวเตอร์เรา( 555 ) ก็เป็นไปได้ 

คอมพิวเตอร์ร้อนแล้วดับ

คอมพิวเตอร์ร้อน

เราสามารถสรุปอาการคอมค้าง เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขกว้างๆ ได้ดังนี้

1. โปรแกรมค้าง ชำรุด หรือทำงานตลอดเวลา

2. อุปกรณ์ชิ้นส่วนฮาร์แวร์มีปัญหา เช่น Cpu ทำงานหนักร้อนไป ,การ์ดจอเสีย ,ฮีตซิงค์หรือพัดลมระบายความร้อนเสีย,

Power Supply หมดสภาพ ,ปัญหาฝุ่นควันเกาะติดภายในเครื่อง และอื่นๆ

3. ไวรัสคอมพิวเตอร์รันเครื่องให้ทำงานตลอดเวลา ทำให้เครื่องทำงานหนัก

computer repair , , ,