Home > ทิปคอมพิวเตอร์ > ค้นหาข้อมูลจาก google Index แบบกระชับ เน้นๆ ไม่เอาขยะ

ค้นหาข้อมูลจาก google Index แบบกระชับ เน้นๆ ไม่เอาขยะ

ตุลาคม 12th, 2010

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์(อินเตอร์) คงต้องมีการค้นหาข้อมูลอยู่บ่อยๆ และเครื่องมืออันดับแรกๆ ที่ใช้ในการค้นหา คงไม่พ้นเจ้า “google” ตัวนี้อย่างแน่นอน

ด้วยที่เจ้า google มีมันมีความสามารถมากเหลือ ทำให้ได้ข้อมูลจากการค้นหา มันมากมายเหลือเกิน เราสามาราถบอกเจ้า google ด้วยคำสั่งง่ายๆดังนี้

วิธีค้นหาจาก google แบบเดิมๆ ด้วยคำว่า “computer repair”  ผลลัพธ์ที่ไก้จากการค้น 78,500,000 รายการ

ค้นหา google แบบเดิม

ค้นหา google แบบเดิม

วีธีการง่ายๆในการลดผลลัพธ์การค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้อง

รูปแบบ : ใส่สัญลักษณ์ +(“/คำที่ต้องการค้นหา/”)       เช่น     +(“/computer repair/”) จะเห็นว่าผลการค้นหาเหลือเพียง 3,990,000 รายการ (จาก 78,500,000 รายการ)

google ค้นหาแบบกระชับ ได้ใจความ

google ค้นหาแบบกระชับ ได้ใจความ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคีย์เวริ์ที่ใช้ในการค้นหาด้วยครับ

ทิปคอมพิวเตอร์ , , ,