จดโดเมนภาษาไทย-จดโดเมนชื่อไทย ให้ดัง !!!

กรกฎาคม 29th, 2010
วิธีการหาชื่อจดโดเมนภาษาไทย

วิธีการหาโดเมนชื่อภาษาไทย

ซ่อมคอมถึงบ้าน โดย ช่างคอม วัชรพล 081-374-2808

จดโดเมนภาษาไทย-จดโดเมนชื่อไทย ให้ดัง !!!

วิธีง่ายๆการหาชื่อภาษาไทย เพื่อมาใช้จดโดเมน มีดังนี้
1.เปิดโปรแกรม Firefox (ถ้าไม่มีโปรแกรม Firefox ดาวน์โหลดที่นี้)
2.พิมพ์ชื่อโดเมนภาษาไทยที่ต้องการจด ในช่อง url เช่น www.โดเมนภาษาไทย.com
3.จะแสดงรหัส มีทั้งต้วเลขและต้วหนังสือ เช่น www.xn--l3cgf2adj1c3db8kua6a.com (คือโดเมนภาษาไทยของ www.โดเมนภาษาไทย.com)
เท่านี้ เราก็สามารถนำเอารหัสข้างต้นไปจดโดเมนชื่อภาษาไทยได้แล้ว

ซ่อมคอมพิวเตอร์, ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์, ศัพท์คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต , ,