Home > ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ > ซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง : สิ่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อายุสั้น

ซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง : สิ่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อายุสั้น

กรกฎาคม 5th, 2010

สิ่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อายุสั้น
1. ไฟฟ้า ความบริสุทธิ์ราบรื่นสม่ำเสมอของกระแสไฟ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อวงจรคอมพิวเตอร์ที่ บอบบาง การส่งไฟเกินเข้าวงจรคอมพิวเตอร์ เมื่อกระแสไฟไหลเข้าวงจรคอมพิวเตอร์เกิน กว่าปกติ ความร้อนก็สูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้วงจรคอมพิวเตอร์หมด สภาพได้เร็วกว่า ถ้ารู้ดีว่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ไม่คงที่ ขอให้คุณใช้ UPS เพราะนอกจาก UPS จะเป็นตัวสำรองไฟแล้ว มันยังกรองไฟได้ด้วย ทำให้สัญญาณไฟไฟ้าบริสุทธิ์ขึ้น


2. ความร้อน ทั้งความร้อนของสภาพแวดล้อม และความร้อนที่เกิดจากวงจรคอมพิวเตอร์เอง ยิ่งร้อนมากยิ่งทำให้วงจรคอมพิวเตอร์เสื่อม เร็ว หรืออาจจะถึงขั้นสิ้นชีวิตไปเลย
3. ฝุ่นละออง และไอน้ำมัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์บาง ชนิดเช่น มอเตอร์ หรือหัวอ่านของซีดีไดรฟ์ ไม่ถูกกับฝุ่นเป็นอย่างยิ่ง หากฝุ่นเข้าไปมากพอก็จะทำให้การทำงานแย่ลง ส่วนฝุ่นที่จับอยุ่บนตัวแผงวงจรคอมพิวเตอร์ หรือพัดลม จะทำให้ความสามารถในการระบายความร้อนลดลง ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นอีก

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ,