Home > Driver > ปุ่ม shutdown windows 8

ปุ่ม shutdown windows 8

ตุลาคม 30th, 2012

สำหรับคนใหม่ๆ ที่ เพิ่งติดตั้งระบบปฏิบัติการ(OS) win 8

หลายๆครั้ง คงต้องมองหาปุ่ม shutdown windows 8

ว่ามันไปอยู่ไหน ?

ปุ่ม ShutDown Windows เมื่อคลิกขวาที่หน้าจอว่างๆ

ปุ่ม Power เมื่อวางเมาส์ไว้ที่มุมล่างด้านซ้ายของจอภาพ

Driver , , , ,