Home > ทิปคอมพิวเตอร์ > พิมพ์ excel สระลอย ไม่ตรงตำแหน่ง

พิมพ์ excel สระลอย ไม่ตรงตำแหน่ง

มกราคม 29th, 2014

      ทุกวันนี้ คงไม่มีใคร? ไม่รู้จัก และไม่เคยผ่านงาน Miscrosoft Excel

สั่งพิมพ์งานใน excel ผ่านเครื่องพิมพ์หัวเข็ม(dot matrix)

สั่งพิมพ์งานใน excel ผ่านเครื่องพิมพ์หัวเข็ม(dot matrix)

 

   ปัญหามีอยู่ว่า ตอนดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ วรรณยุกต์ สระ ก็ปกติดีทุกประการ

แต่พอทำการสั่งพิมพ์งาน excel ผ่านเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม(dot matrix)

แล้วสระ วรรณยุกต์ลอย ตัวอักษรไม่ตรงตำแหน่ง ตามรูปภาพด้านล่าง

สระลอยผิดตำแหน่ง ไม่ตรงพยัญชนะ

สระลอยผิดตำแหน่ง ไม่ตรงพยัญชนะ

 

*** จุดสังเกต  ***

  หนึ่งในตัวปัญหา(ที่ผมเจอมา ท่านอาจพบจากสาเหตุอื่นๆ อาจเป็นไปได้ครับ)

เกิดจากเจ้าเครื่องมือ “กล่องข้อความ” ใน MS Excel ครับ

เรามาดูหน้าตาเจ้า “กล่องข้อความ” ดังกล่าว กันชัดๆ

รูปร่างลักษณะ กล่องข้อความ ใน เอ็กเซล

รูปร่างลักษณะ กล่องข้อความ ใน เอ็กเซล

 

วิธีแก้ไขง่ายๆ :

  เพียงเราลบ กล่องข้อความ ออกไป แล้วทำการพิมพ์ พยัญชนะตัวอักษร  วรรณยุกต์สระลงไปบนชีทงาน

โดยปราศจาก กล่องข้อความ หลังจากนั้น สามารถพิมพ์เอกสาร ผ่านเครื่อง dot matrix ได้โดยปกติ

แก้ไข สั่งพิมพ์ printer dot สระลอย

แก้ไข สั่งพิมพ์ printer dot สระลอย

😀

ทิปคอมพิวเตอร์ , , , , , , , , , , , ,