ซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง : สิ่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อายุสั้น

สิ่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อายุสั้น
1. ไฟฟ้า ความบริสุทธิ์ราบรื่นสม่ำเสมอของกระแสไฟ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อวงจรคอมพิวเตอร์ที่ บอบบาง การส่งไฟเกินเข้าวงจรคอมพิวเตอร์ เมื่อกระแสไฟไหลเข้าวงจรคอมพิวเตอร์เกิน กว่าปกติ ความร้อนก็สูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้วงจรคอมพิวเตอร์หมด สภาพได้เร็วกว่า ถ้ารู้ดีว่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ไม่คงที่ ขอให้คุณใช้ UPS เพราะนอกจาก UPS จะเป็นตัวสำรองไฟแล้ว มันยังกรองไฟได้ด้วย ทำให้สัญญาณไฟไฟ้าบริสุทธิ์ขึ้น
2. ความร้อ

อ่านเพิ่มเติม

ซ่อมคอมพิวเตอร์ ลาดพร้าว วังทองหลาง รามคำแหง พหลโยธิน เพชรบุรี

ซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ไหนดี ? ครับ ถ้าท่านมีคำถามนี้ ?…

อ่านเพิ่มเติม