Home > ไม่มีหมวดหมู่ > วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันชาติของไทย : รักพ่อหลวงกับ google

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันชาติของไทย : รักพ่อหลวงกับ google

พฤศจิกายน 24th, 2010
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันชาติของไทย

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันชาติของไทย

ร่วม ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รักพ่อหลวง กับ google

รักพ่อหลวง กับ google

วันพ่อแห่งชาติ google เลยปรับ doodle ให้เข้ากับวันพ่อแหชาตินี้ด้วย

การทำ doodle วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันชาติของไทย

ซึ้งเป็นการปรับตัวหนังสือของ google ให้เป็นสีสันคล้ายธงชาติไทย และปรับตัว G ให้เป็นรูปประเทศไทย

ไม่มีหมวดหมู่ , ,