Home > ทิปคอมพิวเตอร์, สอนคอมพิวเตอร์ > วิธีเก็บย้าย backup favorites ของ internet explorer ทั้งหมด

วิธีเก็บย้าย backup favorites ของ internet explorer ทั้งหมด

ตุลาคม 25th, 2010


วิธีเก็บ backup favorites ของ internet explorer ทั้งหมด ในโปแกรมเข้าเน็ต Interner Explorer จะมี favorites (ที่เมนูด้านบนของ ie) ให้เราสามารถเก็บรายการเว็บไซด์บันทึกไว้ ให้เราง่าย และสะดวกในใช้งานเว็บที่เข้าบ่อยๆ แต่บางครั้ง windows มีปัญหา หรือเราต้องการนำ Favorites ไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โดยไม่ต้องมานั่งสร้างใหม่(ข้อควรระวัง ต้องสำรองข้อมูลของเครื่องที่เราจะนำวางทับไว้ด้วยนะครับ) เรามีวิธีเก็บ favoritesไปใช้งานกันครับ ดังนี้

วิธีเก็บย้าย backup favorites ของ internet explorer ทั้งหมด

วิธีเก็บย้าย backup favorites ของ internet explorer ทั้งหมด

1.ที่อยู่ของโฟลเดอร์ Favorites กันก่อนครับ ที่ C:\Documents and Settings\user ที่ใช้งานอยู่ แล้วก็ copy โฟลเดอร์ Favorites เก็บไว้ในที่อื่นก่อน
2.เมื่อเรา ลง windows และ Internet Explorer ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือไปที่เครื่องใหม่ ให้เราก็อปปี้โฟลเดอร์ Favorites ที่เราสำรองข้อมูลไว้
ไปวางทับที่ C:\Documents and Settings\user แทนที่ Favorites ตัวเดิมที่มีอยู่ในเครื่องคอมฯ
3.เปิดใช้งานโปรแกรม Internet Explorer ที่ favorite จะมีรายการเว็บที่เราได้บันทึกไว้เรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันทีครับ

ทิปคอมพิวเตอร์, สอนคอมพิวเตอร์ , , ,