ค่า VPI และ VCI ในการตั้งค่าของ ADSL ของ ISP แต่ละค่าย

ค่า VPI และ VCI ในการตั้งค่าของ ADSL ของ ISP แต่ละค่าย

——
ISP:True
Encapsulation:PPPoE/LLC


VPI:0
VCI:100
Tel:0-2900-9898

——
ISP:TOT
Encapsulation:PPPoE/LLC
VPI:1
VCI:32
Tel:1100

——
ISP:TT&T
Encapsulation:PPPoE/LLC
VPI:0
VCI:33
Tel:1103

——
ISP:CAT Telecom
Encapsulation:PPPoE/LLC
VPI:0
VCI:35
Tel:1322, 66-2104-1000

——
ISP:CS-Loxinfo
Encapsulation:PPPoE/LLC
VPI:0
VCI:35
Tel: 0-2263-8222 (24 Hrs.)

——
ISP:Samart
Encapsulation:PPPoE/LLC
VPI:0
VCI:35
Tel: 02-502-6000