Home > Driver > เช็ครุ่น การ์ดจอ

เช็ครุ่น การ์ดจอ

กุมภาพันธ์ 2nd, 2014

               อยากรู้ว่าชนิดของสล็อตการ์ดแสดงผล(การ์ดจอ) ของคอมพิวเตอร์เราใช้แบบไหน?

 ตรวจสอบได้ตามรูปภาพครับ

ชนิดของสล็อตการ์ดจอแสดงผลของคุณ

ชนิดของสล็อตการ์ดจอแสดงผลของคุณ

Driver , , , , ,