เพิ่มภาษาไทย ใน winxp โดยไม่ต้องใช้ แผ่น CD Windows

มิถุนายน 18th, 2010
เพิ่มภาษาไทยใน winxp โดยไม่ต้องใช้ แผ่น CD Windows
ปกติเวลาเราเพิ่มภาษาไทยใน winxp มันจะถามหาแผ่น windows ถ้าเราไม่แผ่น windowsXp แล้วจะทำอย่าง ? คำถามนี้มีคำตอบอยู่ด้านล่างนี้แล้ว
เพิ่มภาษาไทย winxp ไม่ต้องใช้ซีดีวิ windowsXp

เพิ่มภาษาไทย winxp ไม่ต้องใช้ซีดีวิ windowsXp

เพิ่มภาษาไทย winxp ไม่ต้องใช้ซีดี windowsXp

เพิ่มภาษาไทย winxp ไม่ต้องใช้ซีดี windowsXp

 โปรแกรมเพิ่มภาษาไทยใน winxp

ซ่อมคอมพิวเตอร์, ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์, ศัพท์คอมพิวเตอร์-อินเตอร์เน็ต , , , , ,