Home > computer repair > วิธีการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ค้าง

วิธีการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ค้าง

มกราคม 27th, 2011

คอมพิวเตอร์ค้าง แฮงค์บ่อย (Computer hangs frequently) ทำอย่างไรดี

ขอเสนอวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น อย่างถูกวิธีดังต่อไปนี้ครับ

not responding บ่อย

คอมพิวเตอร์ ค้างบ่อย not responding

1. กรณีที่ยังสามารถบันทึกงานที่ทำค้างอยู่ ให้ทำการบันทึกก่อนครับ 

2. ทดสอบกดปุ่ม Ctrl + Alt + Del  พร้อมกันทั้ง 3 ปุ่ม ให้สังเกตดูว่า status ของโปรแกมตัวไหน Not Responding 

ให้ End Task เพื่อหยุดการทำงาน โปรแกรมตัวนั้นไป 

3. หากยังไม่ได้ผล ให้กดปุ่ม Power 1 ครั้ง เพื่อบอกสั่งปิด เครื่องคอมฯ 

4. ถ้ายังนิ่งอยู่ ให้กดปุ่ม Reset 

5. หลังจากเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ลองสแกนไวรัสด้วยโปรแกรม antivirus ดูอีกที 

หรือตรวจเช็คชิ้นส่วนอุปกรณ์ของคอมฯ เมื่อตัวไหนชำรุดเสียหายไหม ?

computer repair ,