Archive

Archive for กรกฎาคม, 2009

ดู สเปคคอม win7

กรกฎาคม 28th, 2009
ปิดความเห็น บน ดู สเปคคอม win7

เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าของเราที่ใช้อยู่ สามารถลง Windows 7 ได้ไหม?

สำหรับ ความต้องการของระบบ Windows 7 ที่ทาง Miscrosoft ได้กำหนดไว้

ไม่ต้องกังวลครับ ทางไมโครซอฟท์ ยังมีเครื่องมือ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยทำการประเมินเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าพร้อมสำหรับ Windows 7 หรือไม่?

เช็คสเปคคอมพิวเตอร์ Windows 7

เช็คสเปคคอมพิวเตอร์ Windows 7

Windows 7 Upgrade Advisor

จะทำการวิเคราะห์ความสามารถของระบบฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ Processor, Memory, Storage และ Graphics Card รวมถึงวิเคราะห์ด้านการคอมแพตติเบิลของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆ ที่มีติดตั้งอยู่บนเครื่อง โดยหลังจากทำการวิเคราะห์เสร็จแล้ว จะสร้างเป็นรายงานผลการประเมินแจ้งรายละเอียดให้ผู้ใช้ทราบ และถ้ามีประเด็นที่อาจเป็นปัญหาก็จะแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำถึงวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ซ่อมคอมพิวเตอร์ , , , , , , , ,