ซ่อมคอมพิวเตอร์ : Wi-Fi หรือ Fi-Wi คืออะไร กัน ?

Wi-Fi หรือ Fi-Wi คืออะไร กัน ?
มักได้รับคำถามจากคนรอบข้าง ถึงมาตราฐานของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเสมอจึงถือโอกาสนี้
แนะนำให้ทราบโดยทั่วๆกัน เผื่อบางทีคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่กำลังใช้งานหรือกำลังตัดสินใจในการเลือกซื้อ
อุปกร์เครือข่ายไร้สายอยู่ เพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะ ได้ตัดสินใจถูกว่า อุปกรณ์ที่คุณต้องการเป็นแบบไหนกันแน่
เทคโนโลยี Wi-Fi หรือ 802.11 จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ และสามารถแชร์การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทาง แอ็กเซสพอยนด์ (Access Point) ได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยสายเคเบิ้ล
ซึ่งปัจจุบันมีอุปกรณ์ Wi-Fi หรือ 802.11 อยู่ด้วยกัน 3 ชนิด

อ่านเพิ่มเติม

ซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง : สิ่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อายุสั้น

สิ่งที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์อายุสั้น
1. ไฟฟ้า ความบริสุทธิ์ราบรื่นสม่ำเสมอของกระแสไฟ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อวงจรคอมพิวเตอร์ที่ บอบบาง การส่งไฟเกินเข้าวงจรคอมพิวเตอร์ เมื่อกระแสไฟไหลเข้าวงจรคอมพิวเตอร์เกิน กว่าปกติ ความร้อนก็สูงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้วงจรคอมพิวเตอร์หมด สภาพได้เร็วกว่า ถ้ารู้ดีว่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ไม่คงที่ ขอให้คุณใช้ UPS เพราะนอกจาก UPS จะเป็นตัวสำรองไฟแล้ว มันยังกรองไฟได้ด้วย ทำให้สัญญาณไฟไฟ้าบริสุทธิ์ขึ้น
2. ความร้อ

อ่านเพิ่มเติม