Archive

Archive for กันยายน 7th, 2010

ตั้งค่าคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค acer aspire เซ็ทให้ออก 2 หน้าจอไม่ได้

กันยายน 7th, 2010
ปิดความเห็น บน ตั้งค่าคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค acer aspire เซ็ทให้ออก 2 หน้าจอไม่ได้

ตั้งค่า notebook acer เซ็ทให้ออก 2 หน้าจอ เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานให้กว้างขึ้นนนน

โดยมีอุปกรณ์เคอมพิวเตอร์เบื้องต้นดังนี้ คือ

Notebook ยี่ห้อ acer รุ่น aspire 3600 กับ จอ  20 ” LG LCD

เริ่มต้นการตั้งค่าเพื่อเซ็ตออก 2 จอ ใหเคลิกขวาบนพื้นที่ว่างๆ บนหน้าจอของเรา เลือก Properties

คลิกขวาที่หน้าจอว่างๆ

คลิกขวาที่หน้าจอว่างๆ

  Read more…

computer repair , , , , , , , , , , , ,