ป้องกันซ่อน Control panel และ Printer เพื่อกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาแก้ไข

ซ่อน Control panel และ Printer เพื่อกันไม่ให้คนอื่…

อ่านเพิ่มเติม