วิธีการหยุดพิมพ์ หรือยกเลิกพิมพ์ใน Win 7

การยกเลิกการพิมพ์งาน ยกเลิกการพิมพ์เอกสารเดียว คลิ…

อ่านเพิ่มเติม