Archive

Archive for กรกฎาคม, 2013

โปรแกรมอ่านหนังสือให้ฟัง

กรกฎาคม 13th, 2013
ปิดความเห็น บน โปรแกรมอ่านหนังสือให้ฟัง

โปรแกรมอ่านหนังสือให้ฟังเป็นภาษาไทย Salika

โปรแกรมอ่านหนังสือให้ฟัง เป็นภาษาไทย Salika

โปรแกรมอ่านหนังสือให้ฟัง เป็นภาษาไทย

เหมาะสำหรับผู้ที่มีต้องการเรียนภาษาไทย ชาวต่างชาติ หรือผู้มีปัญหาเรื่องสายตา

ทิปคอมพิวเตอร์ ,