บอท 15 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
Google เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 05.04 น
Google เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 16.11 น
Google เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 12.45 น
Google เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2560 เวลา 13.22 น
Google เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2560 เวลา 03.28 น
Google เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 17.31 น
Google เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.15 น
Google เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 06.09 น
Google เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 19.33 น
Google เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 19.33 น
Google เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2560 เวลา 15.19 น
Google เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2560 เวลา 07.10 น
Google เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 02.04 น
Google เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 04.25 น
Google เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2560 เวลา 20.15 น