บอท 15 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
Google เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 11.31 น
Google เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 03.58 น
Google เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 19.50 น
Google เมื่อวันที่ 08 ธันวาคม 2566 เวลา 11.53 น
Google เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.19 น
Yandex เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00.21 น
Google เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 11.12 น
Yandex เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 03.39 น
Google เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 22.02 น
Google เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น
Yandex เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566 เวลา 00.11 น
Google เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2566 เวลา 03.51 น
Yandex เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 21.50 น
Yandex เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 03.28 น
Yandex เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.28 น