บอท 15 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
Google เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 14.19 น
Google เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 21.55 น
Google เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 08.59 น
Google เมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 11.52 น
Google เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 17.38 น
Google เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 17.38 น
Google เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 17.38 น
Google เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 17.38 น
Google เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 17.38 น
Google เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 17.38 น
Google เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 14.21 น
Google เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.04 น
Google เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.02 น
Google เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 04.45 น
Google วันนี้ เวลา 21.53 น