ซ่อมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่ ลาดพร้าว รัชดา โชคชัย4 นวมินทร์ จตุจักร เลียบรามอินทรา เกษตร » Captcha คืออะไร

Captcha คืออะไร

กรกฎาคม 16th, 2010

Captcha คืออะไร ?
Captcha คือการทดสอบเพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แบบโต้ตอบชนิดหนึ่ง เพื่อทดสอบว่าผู้ใช้งานเป็นมนุษย์จริงหรือไม่ (ว่าไม่ใช่บอตหรือโปรแกรมอัตโนมัติ) โดยทั่วไปมี 2 แบบหลักๆ คือ แบบรูปภาพ Image Captcha กับแบบข้อความ Text Captcha

Captcha คืออะไร

Captcha คืออะไร,Text Captcha ,Image Captcha

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ , ,