ตั้งค่าภาษาไทย google chrome

การตั้งค่าภาษาต่างๆ บนเมนูของ google chrome  ดังนี้

1. คลิกที่รูปประแจตามรูป

ปุ่มเครื่องมือ googlechome
ปุ่มเครื่องมือ google chrome

2. คลิกไปที่แท็บ ขั้นสูง ด้านซ้ายมือ  เลือก กำหนดค่าแบบอักษร…

แท็บขั้นสูง google chome
แท็บขั้นสูง google chrome

3. เลือก และกำหนดรูปแบบอักษร และการเข้ารหัสตามต้องการ

ภาษาไทย ใน google chome
ภาษาไทย ใน google chrome

หรือวิธีลัดแบบด่วนตามรูปด้านล่างได้เลยครับ

ตั้งค่าภาษาไทย ใน chome
ตั้งค่าภาษาไทย ใน chrome

เพียงเท่านี้ google chome ก้อสามารถอ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้วครับ