วิธีติดตั้ง printer และการ share พริ้นเตอร์ ในระบบเครือข่ายแลน

วิธีติดตั้ง printer และการ share พริ้นเตอร์ ในระบบเครือข่ายแลน

การแชร์ Printer ในระบบเครือข่ายแลน ช่วยให้ท่านสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่องที่ติดตั้งอยู่ในระบบเครือข่าย LAN เดียวกัน ทำให้เราสามารถประหยัดเงินในการซื้อเครื่องพิมพ์ให้กับคอมพิวเตอร์ทุกตัว และสามารถใช้เครื่องพิมพ์กันภายในบริษัทฯ ของเรา

วิธีติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้สามรถใช้งานร่วมกัน

1. วิธีแชร์ Printer ให้เครื่องอื่น    เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Printer อยู่จะต้องแชร์ Printer ก่อน ดังนี้  คลิก Start -> Printers and Faxs

หรือ My Computer->Control Panel ->Printers and Faxs จะพบ Printer ที่ติดตั้งอยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

(หากยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์เลย ก้อจะไม่แสดงเครื่องพิมพ์ให้เลือกได้) แล้วคลิกขวา printer

ติดตั้งเครื่องพิมพ์บนระบบเน็ตเวิร์ค
ติดตั้งเครื่องพิมพ์บนระบบเน็ตเวิร์ค

เลือก Sharing แล้วคลิกเลือก Share this printer กด OK ตามรูปด้านล่าง

ติดตั้งแชร์เครื่องพิมพ์บนระบบแลน
ติดตั้งแชร์เครื่องพิมพ์บนระบบแลน

2. การติดตั้งเครื่อง Printer ในระบบเครือข่าย LAN  ให้ต้องติดตั้ง Printer โดย คลิก Start -> Printers and Faxs ->Add a Printer ->Next ตามรูปด้านล่าง

วิธีติดตั้งเครื่อง Printer ในระบบเครือข่าย LAN
วิธีติดตั้งเครื่อง Printer ในระบบเครือข่าย LAN

เลือก A network printer ->Next -> Browse for a printer ->Next  ดังรูปด้านล่าง คลิกเลือก Printer ที่ต้องการ ->Next -> Yes -> เลือก Yes (Default) ถ้าต้องการให้ Printer เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้งานประจำ เป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีติดตั้ง พริ้นเตอร์ และการ share printer ในระบบเครือข่าย lan
วิธีติดตั้ง พริ้นเตอร์ และการ share printer ในระบบเครือข่าย lan