วิธีแก้ปัญหาการติดตั้ง flash player ไม่ได้

ติดตั้ง ลง โปรแกรม Adobe Flash Player ไม่ได้
ติดตั้ง ลง โปรแกรม Adobe Flash Player ไม่ได้

สำหรับท่านไม่สามารถติดตั้ง ลงโปรแกรม Adobe Flash Player ได้ ให้เราติดตั้งเอง

พอลงไปก็แสดงข้อความ Try Agian ตลอดเวลา จะถอด uninstall ออก ก็หา Flash Player

ใน add/remove ไม่เจอซะอย่างงั้น !!! ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้ เพื่อ uninstall Flash Player

ตัวเก่าออกจากคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วค่อยติดตั้ง Flash Player ใหม่อีกครั้ง

เพียงเท่านี้ Mozilla Firefox จะสามารถใช้งานไฟล์ flash ได้แล้วครับ