สลับภาษา windows 8

เรื่องนี้เป็นบทความต่อจาก บทความ เพิ่มภาษาไทย Windows 8

Windows 8 Grave Accent


7. เมื่อคลิกที่ Advanced Settings จะแสดงหน้าต่างตามรูปด้านล่าง

ตั้งค่าขั้นสูง Advanced Settings


8. เลือกที่แท็บ Advanced Key Settings

Advanced Key Settings


9.  คลิก Change Key Sequence… จะมีหน้าต่าง popup

ที่ช่อง Switch Input Language ให้เลือก Grave accent ตามรูปภาพ แล้ว OK

เป็นอันว่า Windows 8 สามารถ(พิมพ์) พูดภาษาไทยได้ชัดแล้ว 😉

ปุ่มเปลี่ยนภาษา Windows 8 ไทย-อังกฤษ ให้เป็นปุ่มตัวหนอน (Grave accent)