แก้ไขตัวหนังสือ Internet Explorer เล็ก

วิธีเปลี่ยนขนาดตัวอักษร Internet Explorer
วิธีเปลี่ยนขนาดตัวอักษร Internet Explorer

เข้า Internet Explorer

1.  คลิกเมนู Tools > Internet Options

2. ให้คลิกเลือกที่ Accessibility

วิธีเปลี่ยนขนาดตัวอักษร
วิธีเปลี่ยนขนาดตัวอักษร

3. ติกถูก Ignor font sizes specified on webpages

ขนาดตัวอักษร ie
ขนาดตัวอักษร ie


4. เมนู View> Text Size

ปรับขนาดตัวอักษร ie
ปรับขนาดตัวอักษร ie


5. เลือกขานดของ Text Size ที่ต้องการ (กรณีนี้เลือก Largest )

วิธีเปลี่ยน ขนาดรูป
วิธีเปลี่ยน ขนาดรูป